ste leerjaar wiskunde-interactief.be


classificeren en rangschikken
 - afbeeldingen rangschikken
 - figuren classificeren naar vorm of kleur
 - figuren classificeren naar vorm en kleur

de cijfers
 - leer de cijfers
 - tellen met de clowns Nino en Adam
 - plaats de koeien binnen de omheining
 - tellen tot 14
 - tellen tot 20

vergelijken
 - klein en groot
 - minder, evenveel, meer
 - gelijk of niet?

optellen, splitsen en aftrekken
 - optellen tot 6
 - splitsen tot 6
 - aftrekken tot 6

 - optellen tot 7, 8, 9 of 10
 - splitsen tot 7, 8, 9 of 10
 - aftrekken tot 7, 8, 9 of 10
 - helft en dubbel tot 10

 - optellen tot 20
 - aftrekken tot 20 zonder brug
 - optellen en aftrekken met drie termen
 - optellen tot 20 met brug
 - aftrekken tot 20 met brug

 - optellen en aftrekken in praktische voorbeelden

 - associativiteit

vermenigvuldigen
 - diertjes en steunpunten

praktische rekenoefeningen
 - de eikels van de eekhoorn
 - de zee
 - kinderen en problemen
 - problemen over... boeken
 
de tafels
 - leer de tafels
 
de klok
 
- lees de uren en de halve uren op de klok

ruimtelijk inzicht
 - kijken naar dieren langs voor, langs achter en langs onder
 - tel het aantal blokjes


symbolen
 - gelijk aan, niet gelijk aan, kleiner dan, groter dan

basisonderwijs 
secundair onderwijs

classificeren
de cijfers
vergelijken
optellen en aftrekken
vermenigvuldigen
rekenoefeningen
de tafels
de klok
ruimtelijk inzicht
symbolen