de leerjaar wiskunde-interactief.be

opbouw van het tiendelig talstelsel
 - opbouw van het tiendelig talstelsel

schrijf de cijfers in de positietabel en noteer het getal:
 - getallen tot 100 000
 - getallen tot 0.1
 - getallen tot 0.01
 - getallen tot 0.01 (opgave in woorden)
 - getallen tot 0.001
 - getallen tot 0.001 (opgave in woorden)

hoofdrekenen:
 - herhaal de tafels van vermenigvuldiging
 - optellen tot 1000 zonder en met brug
 - aftrekken tot 1000 zonder en met brug
 - vermenigvuldigen tot 1000
 - hoofdrekenen tot 1000
 - hoofdrekenen tot 10 000
 - hoofdrekenen tot 0.1
 - hoofdrekenen tot 0.001

cijferen:
 - cijferen tot 1000
 - cijferen tot 10 000
 - cijferen tot 0.001

natuurlijke getallen
 - som en verschil
 - vul de optellingen aan
 - vul de aftrekkingen aan
 - vul de getallenrij aan
 - handig rekenen
 - vermenigvuldigen en delen
 - vermenigvuldigen met 5, 50 en 25
 - getallenas
 - delingen met rest
 - veelvouden van 2, 5 en 10
 - veelvouden en delers
 - vul de sommenpiramide verder aan
 - bouw een piramide met sommen door de getallen te slepen
 - vermenigvuldigen en delen in een piramide
 - reken - rond met getallen

breuken
 - werken met breuken (voorstelling, getallenas, vereenvoudigen, optellen en aftrekken)

kommagetallen
 - rekenen met kommagetallen tot 0.01
 - tellen met nullen en komma's
 - vermenigvuldigen met en delen door 10, 100, ...
 - afronden van kommagetallen
 - groter of kleiner
 - rekenen: oef op de hoofdbewerkingen
 - aflezen op getallenas
 - plaats op getallenas
 - verbind getallen met som 1 en verbind getallen met verschil 1

de klok
 - hoe lees je de klok

lengtematen
 - de lengtematen

de ton
 - omzetten tussen ton en kg

oppervlaktematen
 - dm² en cm²

inhoudsmaten
 - omzetten van dl, cl en ml naar l

figuren
 - omtrek en oppervlakte
 - spiegelingen en symmetrie
 - indeling van driehoeken
 - het trapezium
 - indeling van vierhoeken, omtrek en oppervlakte, diagonalen
 - oppervlakte van het parallellogram en de driehoek

ruimtelijk inzicht
 - grondvlak, voor- en zijaanzicht van een stapeling

basisonderwijs 
secundair onderwijs

tiendelig talstelsel
natuurlijke getallen
breuken
kommagetallen
de klok
lengtematen
de ton
oppervlaktematen
inhoudsmaten
figuren
ruimtelijk inzicht