de leerjaar wiskunde-interactief.be

het tiendelig talstelsel
 - opbouw van het tiendelig talstelsel

schrijf de cijfers in de positietabel en noteer het getal:
 - getallen tot 100 000
 - getallen tot 0.1
 - getallen tot 0.01
 - getallen tot 0.01 (opgave in woorden)
 - getallen tot 0.001
 - getallen tot 0.001 (opgave in woorden)

optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen:
 - optellen tot 1000 zonder en met brug
 - aftrekken tot 1000 zonder en met brug
 - vermenigvuldigen tot 1000
 - hoofdrekenen tot 10 000
 - hoofdrekenen tot 0.001
 - kommagetallen maal machten en veelvouden van 10
 - kommagetallen delen en vermenigvuldigen
 - kommagetallen delen door machten van 10
 - kommagetallen delen door 5, 25, 50
 - volgorde van bewerkingen en het gebruik van haakjes
 - deelbaarheid door 2, 4, 5, 10, 25, 100 en 1000
 - handig rekenen

cijferen:
 - cijferen met kommagetallen

kommagetallen:
 - rekenen met kommagetallen tot 0.01
 - tellen met nullen en komma's
 - afronden van kommagetallen
 - aflezen op getallenas
 - plaats op getallenas

natuurlijke getallen
 - veelvouden en delers
 - kgv en ggd

breuken
 - herhaling: voorstelling, getallenas, vereenvoudigen, optellen en aftrekken
 - rekenen met breuken:
   breuk van een getal, gehelen in een breuk, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, delen door natuurlijk getal, natuurlijk getal delen
 - breuken rangschikken van klein naar groot / groot naar klein

percent
 - begrip percent: honderveld, percent als verhouding, aflezen van oppervlakte als een percent, omrekenen van breuken
 - percenten en prijzen

romeinse cijfers
 - romeinse cijfers: lezen en schrijven van romeinse cijfers
 - oefeningen op romeinse cijfers

de klok
 - hoe lees je de klok

lengtematen
 - de lengtematen

oppervlaktematen
 - oppervlaktematen
 - landmaten

inhoudsmaten
 - omzetten van inhoudsmaten

volumematen
 - omzetten van volumematen

gewichtsmaten
 - omzetten tussen ton, kg en g

figuren
 - evenwijdigen en loodrechten tekenen met een geodriehoek
 - hoeken meten en tekenen met een geodriehoek

 - omtrek en oppervlakte
 - het symmetrische konijn
 - spiegelingen en symmetrie
 - indeling van driehoeken
 - het trapezium
 - indeling van vierhoeken, omtrek en oppervlakte, diagonalen
 - oppervlakte van het parallellogram en de driehoek
 - omtrek en oppervlakte van de ruit
 - oppervlakte van het trapezium
 - omtrek en oppervlakte van regelmatige veelhoeken

ruimtelijk inzicht
 - grondvlak, voor- en zijaanzicht van een stapeling
 - kijklijnen en positie
 - balk en kubus
 - cilinder
 - piramide

basisonderwijs 
secundair onderwijs

tiendelig talstelsel
natuurlijke getallen
breuken
percent
romeinse cijfers
kommagetallen
de klok
lengtematen
oppervlaktematen
inhoudsmaten
volumematen
gewichtsmaten
figuren
ruimtelijk inzicht