de leerjaar wiskunde-interactief.be

opbouw van het tiendelig talstelsel
 - grote getallen

 - kommagetallen tot 0.001
 - kommagetallen tot 0.001 (opgave in woorden)

hoofdrekenen:
 - hoofdrekenen tot 1000
 - hoofdrekenen tot 10 000
 - hoofdrekenen tot 0.1
 - hoofdrekenen tot 0.001

 - optellen en aftrekken met tussenstappen

cijferen:
 - cijferen tot 1000
 - cijferen tot 10 000
 - cijferen tot 0.001

 -
de negenproef

natuurlijke getallen
 - som en verschil
 - vul de optellingen aan
 - vul de aftrekkingen aan
 - vul de getallenrij aan
 - handig rekenen
 - vermenigvuldigen en delen
 - vermenigvuldigen met 5, 50 en 25
 - getallenas
 - delingen met rest
 - veelvouden van 2, 5 en 10
 - deelbaarheid door 3 en 9
 - deelbaarheid door 2, 4, 5, 10, 25, 100 en 1000
 - veelvouden en delers
 - volgorde van bewerkingen en het gebruik van haakjes
 - kgv en ggd

negatieve getallen
 - getallenas en orde
 - positieve en negatieve temperaturen

breuken
 - herhaling: voorstelling, getallenas, vereenvoudigen, optellen en aftrekken
 - rangschikken van klein naar groot / van groot naar klein
 - rekenen met breuken:
   breuk van een getal, gehelen in een breuk, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, delen door natuurlijk getal, natuurlijk getal delen

 - breuken met elkaar vermenigvuldigen

kommagetallen
 - rekenen met kommagetallen tot 0.01
 - tellen met nullen en komma's
 - vermenigvuldigen met en delen door 10, 100, ...
 - afronden van kommagetallen
 - groter of kleiner
 - rekenen: oef op de hoofdbewerkingen
 - aflezen op getallenas
 - plaats op getallenas
 - verbind getallen met som 1 en verbind getallen met verschil 1

procent
 - begrip percent: honderveld, percent als verhouding, aflezen van oppervlakte als een percent, omrekenen van breuken
 - percenten en prijzen
 - kopen en verkopen, winst en verlies

romeinse cijfers
 - romeinse cijfers: lezen en schrijven van romeinse cijfers
 - oefeningen op romeinse cijfers

de klok
 - hoe lees je de klok

tabellen en grafieken
 - tabellen en grafieken: het klimaat
 - tabellen en grafieken: toerisme
 - staafdiagram strookdiagram, cirkeldiagram, gemiddelde en mediaan

metend rekenen
 - de lengtematen
 - omzetten tussen ton en kg
 - dm² en cm²
 - omzetten van dl, cl en ml naar l
 - omtrek en oppervlakte
 - spiegelingen en symmetrie
 - draaiingen
 - indeling van driehoeken
 - het trapezium
 - indeling van vierhoeken, omtrek en oppervlakte, diagonalen
 - oppervlakte van het parallellogram en de driehoek

 - evenwijdigen en loodrechten tekenen met een geodriehoek
 - hoeken meten en tekenen met een geodriehoek
 - omtrek en oppervlakte van een cirkel

 - afstand tijd en snelheid

ruimtefiguren
 - verken een aantal ruimtefiguren: prisma, piramide, kubus, balk, cilinder, kegel, bol
 - ruimtefiguren herkennen
 - oppervlakte van kubus en balk
 - ontvouwingen van een kubus
 - ontvouwingen van prisma, piramide, cilinder en kegel

 - inhoud van kubus en balk
 - oppervlakte en inhoud van cilinder

schaal en gelijkvormigheid
 - wat is schaal
 - oefeningen met schaal
 - gelijkvormigheid

ruimtelijk inzicht
 - grondvlak, voor- en zijaanzicht van een stapeling

basisonderwijs 
secundair onderwijs

tiendelig talstelsel
natuurlijke getallen
negatieve getallen
breuken
kommagetallen
procent
romeinse cijfers
de klok
tabellen en grafieken
metend rekenen
schaal
ruimtelijk inzicht