reele functies wiskunde-interactief.be


Begrip reele functie
Een reele functie geeft het verband weer tussen twee veranderlijken.
- een onafhankelijke veranderlijke noemen we x.
- een afhankelijke veranderlijke noemen we y.

- Typ in het invulvak achter IN een getal en Enter.
- Typ in het invulvak achter f(x) een functievoorschrift, bijvoorbeeld 5, of x+1, of x, ...
- Achter UIT verschijnt nu een getal.

Het functievoorschrift drukt het verband uit tussen de invoerwaarde en de uitvoerwaarde.

 - x en y zijn reele getallen.
 - Bij elke waarde van x hoort hoogstens een y-waarde.
   Deze y-waarde noemen we ook 'functiewaarde'.    
Grafiek

 - De onafhankelijke variabele x zetten we uit op de horizontale as.       
   We noemen deze as de x-as.

 - De afhankelijke variabele y zetten we uit op de verticale as.
   We noemen deze as de y-as.    

Hoort een grafiek bij een functie of niet?
Beweeg een verticale rechte over de grafiek.
Vind je telkens hoogstens 1 snijpunt met de grafiek, dan is het de grafiek van een functie.
Vind je soms meer dan 1 snijpunt met de grafiek, dan is het niet de grafiek van een functie.


naar startpagina
naar sitemap 
kenmerken van functies

begrip
grafiek

oef. functies