raaklijn aan grafiek wiskunde-interactief.be

Vergelijking van de raaklijn in een punt op de grafiek

Bijvoorbeeld: Bereken de vergelijking van de raaklijn aan f(x) = x2 + 1 voor x =  2.We kunnen de vergelijking ook rekenkundig afleiden:

Algemene werkwijze:

  Een rechte heeft als vergelijking y = ax + b.
 We moeten dus de waarde van a en b bepalen.

 
waarde van a:
 De rico van de raaklijn aan f in een punt op de grafiek = de waarde van de afgeleide  in dit punt.
 - Formuleer dus de vergelijking van de afgeleide functie f '.
 - Bereken de waarde van f ' voor de gegeven x-waarde.

 
waarde van b:
 De raaklijn gaat door het raakpunt.
 - Bereken de y-waarde van het raakpunt voor de gegeven x-waarde.
 - Vul in de vergelijking y = ax + b de gekende waarden voor a, x en y in.
 - Bereken b.

 


 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
begrip afgeleide

 

oefeningen