Binair talstelsel wiskunde-interactief.be

notatie van getallen
Een computer werkt in het tweedelig of binair getalstelsel.
Dit talstelsel gebruikt maar twee cijfersymbolen: 0 en 1.
We werken nu niet met tiental, honderdtal enz. maar met tweetal, viertal, achttal, zestiental, tweeŽndertigtal enz.

 

 

opbouw

 

binaire getallen optellen
In het tiendelig talstelsel tel je voor elke rang tot 10 eer je naar een volgende rang gaat.
In het binaire talstelsel wordt dat 2.
In volgende applets kan je zien hoe je met een telraam binaire getallen kunt optellen.
Versleep de schuifknop naar boven:


 

optellen in een schema
In het tiendelig talstelsel ben je gewoon om getallen op te tellen door de overeenkomende rangen onder elkaar
te noteren. Hetzelfde kan je doen in het binaire stelsel.

 

 


 

 

 

naar startpagina
naar sitemap

notatie
opbouw
optellen
optelschema

lezen en schrijven
optellen