magische vierkanten wiskunde-interactief.be

                                               

 

begrip
Een magisch vierkant is een vierkant schema waarin getallen zo zijn ingevuld dat de kolommen, de rijen en diagonalen
steeds dezelfde som opleveren.

 

 

 

3x3 vierkant
Je vertrekt van twee vierkanten waarin de getallen 1, 2 en 3 geschikt zijn.
De getallen van het eerste vierkant vermenigvuldig je met een getal a,
de getallen van het tweede vierkant vermenigvuldig je met een getal b.
Het resultaat is een vierkant waarvan de som op elke rij, kolom of diagonaal steeds gelijk is aan 6a + 6b.

 

 

4x4 vierkant
Om een 4x4 magisch vierkant te maken, ga je heel anders te werk:
- rangschik de getallen van 1 tot 16 in het vierkant.
- trek de diagonalen in het vierkant
- spiegel ofwel de getallen op de diagonaal ofwel de getallen die niet op de diagonaal staan.

Het resultaat is een vierkant waarvan de som op rijen, kolommen en diagonalen steeds 34 is.

Je kan ook varianten van dit vierkant maken door sommige getallen wel en andere niet te spiegelen.
Bekend is het vierkant van Albrecht Duerer, een Duits kunstenaar.
Hij maakte een gravure waarop je rechtsboven een magisch vierkant ziet.
Niet alleen de rijen, kolommen en diagonalen hebben als som 24, maar ook de vier hoekpunten,
de vier middelste getallen, de blokken van 2x2 getallen in de linkerboven-, rechterboven-, linkerbeneden-
of rechterbenedenhoek, de twee middelste getallen in de eerste en laatste kolom en in de bovenste en onderste rij.

De twee middelste getallen op de onderste rij vormen het getal 1514.
En in welk jaar publiceerde Duerer zijn afbeelding? Precies, in het jaar 1514!

        

Ga zelf eens na welke getallen gespiegeld zijn.


 

 

4x4 vierkant - varianten
Je kan varianten maken van je oorspronkelijk vierkant door
- bij alle getallen eenzelfde getal bij te tellen
- alle getallen te vermenigvuldigen met eenzelfde getal.
Natuurlijk zal hierbij ook de som op rijen, kolommen en diagonalen wijzigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap

begrip
3x3
4x4
varianten

oef magische vierkanten