lineaire ongelijkheden wiskunde-interactief.be

ongelijkheden met een veranderlijke
De oplossing van ongelijkheden als x < 3 of x ≥ 6 kunnen we eenvoudig opschrijven als een interval:

x < 3  heeft als oplossing het interval ] -, 3[
x ≥ 6  heeft als oplossing het interval [6, +[

Oplossingen van dergelijke ongelijkheden kunnen we grafisch voorstellen.
Deze grafische oplossing noemen we ook een halfrechte.

 

 

 

 

 

bewerkingen en ongelijkheidsteken:
Op de beide leden van een ongelijkheid voeren we een bewerking uit.
Geldt het ongelijkheidsteken nog altijd?
 


  In een ongelijkheid verandert het ongelijkheidsteken enkel wanneer we    
  - beide leden vermenigvuldigen met een negatief getal.
  - beide leden delen door een negatief getal.

  Bij alle andere bewerkingen blijft het ongelijkheidsteken onveranderd.   
 

 

 

ongelijkheid ax + b < c
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
ongelijkheden in het vlak 
ongelijkheden met parameters

grafische oplossing
bewerkingen en orde
ax + b < c

halfrechten
methode oefenen

oef. ong. oplossen