constructies wiskunde-interactief.be

gelijke hoek


  - Zet het passerpunt in het hoekpunt A en trek een cirkelboog die de twee benen van de hoek snijdt    
    in de punten P en Q.
  - Teken met dezelfde passeropening een cirkelboog in het punt B die het eerste been snijdt in R.
  - Teken een cirkelboog met als passeropening de afstand tussen de punten P en Q.
  - Teken met dezelfde passeropening een cirkelboog in het snijpunt R van de tweede cirkelboog
     met het been in het punt B.
  - Duid het snijpunt S aan van de twee cirkelbogen.
  - Teken door de punten B en S het tweede been van de hoek in B.
  - De hoeken in A en B zijn nu gelijk.


deellijn van een hoek

  - Zet het passerpunt in het hoekpunt A en trek een cirkelboog die de twee benen van de hoek snijdt.
    Duid de snijpunten P en Q aan van cirkelboog met de benen van de hoek.
  - Teken een cirkelboog in het punt P.
  - Teken een cirkelboog in het punt Q met dezelfde passeropening.
  - Bepaal het snijpunt B van de twee cirkelbogen.
  - De rechte AB is de gevraagde deellijn.

 

   De deellijn van een hoek verdeelt deze hoek in twee gelijke hoeken.    
   De deellijn noemen we ook bissectrice.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekenen van loodrechten

  - Trek een cirkelboog door punt A die de rechte a snijdt in de punten B en C.    
  - Trek met dezelfde passeropening in B en C cirkelboogjes die elkaar snijden in het punt D.
  - De rechte AD is de gevraagde loodrechte uit A op a.

 

 

 

 

 

middelloodlijn van lijnstukken
  - Teken in A langs beide zijden van [AB] een cirkelboogje.    
  - Teken met dezelfde passeropening in B twee cirkelboogjes langs beide zijden van [AB].
  - Duid de snijpunten C en D aan.
  - De rechte CD is de gevraagde middelloodlijn van [AB]

  - Deze middelloodlijn snijdt [AB] in het punt M: het midden van het lijnstuk [AB].
  - Elk punt P op de middelloodlijn van [AB]  ligt even ver van A als van B.

 

 

 

 

 

 

 

 

afstand van een punt tot een rechte

De loodlijn l uit A op de rechte a, snijdt a in het punt S.
Het punt S' is een versleepbaar punt op de rechte a. Bij het verslepen van S' verandert de afstand |AS'|.
De kleinste waarde vinden we als S' samenvalt met S.
|AS| noemen we de afstand van het punt A tot de rechte a.

 


  De afstand van een punt A tot een rechte a
  is de afstand van A tot het snijpunt van de loodlijn uit A op de rechte a.
 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap

gelijke hoek
deellijn
loodrechten tekenen
middelloodlijn van lijnstuk
afstand punt rechte
oefeningen