Geodriehoek wiskunde-interactief.be


De geodriehoek is onmisbaar wanneer je aan meetkunde doet.
Je kan hem zowel gebruiken om te meten als om te tekenen.
Je kan loodrechten en evenwijdigen tekenen.
Hieronder vind je enkele voorbeelden.

Meten van een hoek


 
Plaats de geodriehoek zo dat
 - het centrum van de geodriehoek samenvalt met het hoekpunt van de hoek
 - de onderkant van de geodriehoek samenvalt met een been van de hoek.
 Lees op de hoekverdeling aan de rand van de geodriehoek de grootte van de hoek af.
    
 

tekenen van een hoek


 -
Plaats de geodriehoek zo dat het centrum van de geodriehoek samenvalt met het hoekpunt van de hoek.
 - Draai de geodriehoek zo dat de aanduiding van de gevraagde hoekgrootte aan de rand van de geodriehoek  
  
   samenvalt met een been van de hoek.
 - Teken het tweede been van de hoek.     
 

tekenen van een evenwijdige aan een rechte door een gegeven punt


 -
Plaats de geodriehoek zo dat de onderrand van de geodriehoek samenvalt met de gegeven rechte.
 - Verschuif de geodriehoek zo dat de evenwijdige door het gegeven punt loopt
.
 - Teken de evenwijdige rechte.     
 


tekenen van een loodrechte in een punt van een rechte


 - Verschuif
de geodriehoek zo dat het centrum van de geodriehoek samenvalt met het gegeven punt.   
 - Draai de geodriehoek zo dat de onderrand van de geodriehoek loodrecht staat op de gegeven rechte
.   
 - Teken de loodrechte rechte.     
 tekenen van de middelloodlijn van een lijnstuk
                                           


 -
Plaats de geodriehoek zo dat de onderrand van de geodriehoek samenvalt met het gegeven lijnstuk   
   en het centrum precies in het midden ligt van de eindpunten van het lijnstuk.
 - Duid dit midden aan.
 - Draai de geodriehoek zo dat de onderrand loodrecht staat op het gegeven lijnstuk
.   
 - Teken middelloodlijn.     
 

 

 

tekenen van een loodrechte door een punt buiten een rechte


 -
Plaats de geodriehoek zo dat de onderrand van de geodriehoek door het gegeven punt loopt
   en de lijn door het centrum en de top van de geodriehoek samenvalt met het gegeven lijnstuk
.     
 - Teken loodlijn.     
 

 


afstand van een punt buiten tot een rechte


 -
Plaats de geodriehoek zo dat de onderrand van de geodriehoek door het gegeven punt loopt
   en de lijn door het centrum en de top van de geodriehoek samenvalt met het gegeven lijnstuk.     
 - Lees op de onderrand van de geodriehoek de afstand af van het punt tot de rechte
.     
 
 

 

naar startpagina
naar sitemap

meten van een hoek 
tekenen van een hoek 
evenwijdige 
loodrechte 
middelloodlijn 
loodlijn(2) 
afstand tot rechte