hoeken wiskunde-interactief.be

begrippen
De halfrechten [AB en [AC vanuit het punt A bepalen er een hoek. A noemen we het hoekpunt.
De hoek noemen we of of α.

 hoeken meten:
 
Hoeken meten we in graden.
 De eenheid graad nemen we zo, dat een volledige cirkel gelijk is aan 360.  
 Wanneer we een cirkel in 4 verdelen, krijgen we 4 rechte hoeken.
 Een rechte hoek is dus gelijk aan 90.  
 

 verwante hoeken:
 - Twee hoeken α en β zijn complementair  α + β = 90.
 - Twee hoeken
α en β zijn supplementair  α + β = 180.
 - Twee hoeken 1 en 2 zijn overstaand 
de benen van de twee hoeken in elkaars verlengde liggen .
   Overstaande hoeken zijn steeds gelijk.
 - Twee hoeken a en b zijn aanliggend 
de hoeken een gemeenschappelijk been hebben
   en de andere benen langs beide zijden van het gemeenschappelijke been liggen.    
 - Twee hoeken
α en β zijn nevenhoeken  α en β zijn aanliggende hoeken en zijn supplementair.
 

 

 

 

 

overstaande hoeken, nevenhoeken en aanliggende hoeken


 - Overstaande hoeken liggen tegenover elkaar.
   Ze zijn steeds gelijk.

 - Nevenhoeken hebben een been gemeenschappelijk.
   Samen vormen ze een gestrekte hoek (180).

 - Aanliggende hoeken liggen langs weerskanten van een gemeenschappelijk been.    
 

 

 

 

 

 grootte van een hoek

 grootte van een hoek:
 - Een nulhoek is een hoek van 0.
 - Een scherpe hoek is een hoek kleiner dan 90.
 - Een rechte hoek is een hoek van 90.
 - Een stompe hoek is een hoek groter dan 90 maar kleiner dan 180.   
 - Een gestrekte hoek is een hoek van 180.
 - Een inspringende hoek is een hoek groter dan 180 maar kleiner dan 360.
 complementaire en supplementaire hoeken 
   Complementaire hoeken hebben als som 90.
   Supplementaire hoeken hebben als som 180.     
 hoeken meten met een geo-driehoek
Verschuif de geo-driehoek zo dat de 0 (onderaan in het midden van de driehoek) samenvalt met het hoekpunt A.
Draai dan het hoekpunt van de driehoek zo dat het op de halfrechte AB ligt.
Lees nu op de geo-driehoek de hoek af.
Je kan het gebruik van de geo-driehoek inoefenen door de punten A, B en C willekeurig te verplaatsen.

 

 

 

 

 

 

zestigdelige graden

  onderverdeling van een hoek:
 
Een hoek wordt opgedeeld in minuten en seconden:     
  En graad = 60 minuten
  En minuut = 60 seconden.

  Bij het optellen van hoeken:
  - tel je de seconden bij de seconden op,
  - tel je de minuten bij de minuten op,
  - tel je de seconden bij de seconden op.

 

Schrijf in een resultaat nooit zestigdelige graden waarbij het aantal minuten of seconden hoger is dan zestig:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap

begrippen
gemeenschappelijk been
grootte van hoek
complementair-supplementair
hoeken meten
zestigdelige graden
oefeningen