ligging van rechten wiskunde-interactief.be                                           

onderlinge ligging

 samenvallend:
 
a en b vallen samen.
 

 disjunct:
 
a en b hebben geen punt gemeenschappelijk
 

 snijdend:
 a en b hebben enkel en snijpunt S punt gemeenschappelijk.    
 

 

 

tekenen van evenwijdigen
Er bestaat een passerconstructie om een evenwijdige te tekenen aan een rechte a door een punt B:

  - Duid op de rechte a een punt P aan.
  - Teken in P een cirkelboog die a snijdt in Q.
  - Trek met dezelfde passeropening in B een cirkelboog.
  - Zet je passerpunt in P, pas de afstand PB af en teken met deze passeropening een cirkelboog in Q.
    Duid het snijpunt C aan.
  - De rechte b (BC) is de gevraagde evenwijdige aan de rechte a door B.

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap

onderlinge ligging
tekenen van evenwijdigen