evenwijdige projectie wiskunde-interactief.be

Evenwijdige projectie
Een boom en een stok werpen een schaduw op de grond.
De lengte van deze schaduwen hangt af van de stand van de zon.

De schaduwen van boom en stok zijn evenwijdige projecties.


   Een evenwijdige projectie heeft een
   - projectieas = de rechte waarop je projecteert.  
   - projectierichting = de rechte die de richting van de projectie bepaalt.
  
  Projecties bepaal je door evenwijdigen te tekenen aan de projectierichting.          
  Een lijnstuk [AB] wordt geprojecteerd op het lijnstuk [A'B'].     
 

 

Evenwijdige projectie van een vlakke figuur
De driehoek ΔABC wordt geprojecteerd op een rechte a volgens een projectierichting e.
- Projecteer het punt van de figuur dat het dichtst bij de rechte e ligt.
- Projecteer het punt van de figuur dat het verst van de de rechte e ligt.
Het lijnstuk tussen deze twee punten is projectie van de driehoek ΔABC.Loodrechte projectie
Wanneer de projectierichting loodrecht staat op de projectieas, spreken we van een loodrechte projectie.
Een loodrechte projectie op een rechte a noteren we als pa.

 


 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap

evenwijdige projectie
projectie van figuur
loodrechte projectie
evenwijdige projectie