onderlinge ligging van cirkels wiskunde-interactief.be

aantal onderlinge snijpunten
Versleep de punten die de twee cirkels bepalen.
Onderzoek het aantal punten die twee cirkels gemeenschappelijk hebben.

 
  Twee cirkels kunnen 0, 1, 2 of oneindig veel punten gemeenschappelijk hebben.

  We onderscheiden twee situaties:
  - De middelpunten van de cirkels liggen niet in de andere cirkel.
  - Het middelpunt van een van de cirkels ligt binnen de andere cirkel.


 

Het middelpunt van geen van de cirkels liggen binnen de andere cirkel

 
  - Liggen de cirkels volledig buiten elkaar, dan zijn ze uitwendig disjunct.
  - Hebben de twee cirkels één punt gemeenschappelijk, dan zijn ze uitwendig rakend.
  - Hebben de twee cirkels twee punten gemeenschappelijk, dan zijn ze snijdend.

 

 

Het middelpunt van een van de cirkels ligt binnen de andere cirkel

 
  - Liggen de cirkels volledig binnen elkaar, dan zijn ze inwendig disjunct.
  - Vallen de middelpunten samen, dan zijn ze concentrisch.
  - Hebben de twee cirkels één punt gemeenschappelijk, dan zijn ze inwendig rakend.
  - Hebben de twee cirkels twee punten gemeenschappelijk, dan zijn ze snijdend.


overzicht
 

 
 
Disjunct: de twee cirkels hebben geen enkel punt gemeenschappelijk
  - Liggen de cirkels volledig buiten elkaar, dan zijn ze uitwendig disjunct.
  - Liggen de cirkels volledig binnen elkaar, dan zijn ze inwendig disjunct.
  - Vallen de middelpunten samen, dan zijn ze concentrisch.

  Rakend: de twee cirkels hebben één punt gemeenschappelijk
  - Liggen de cirkels buiten elkaar, dan zijn ze uitwendig rakend.
  - Liggen de cirkels binnen elkaar, dan zijn ze inwendig rakend.

  Snijdend: de twee cirkels hebben twee punten gemeenschappelijk

  Samenvallend: de twee cirkels hebben alle punten gemeenschappelijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap

aantal snijpunten
buiten elkaar
binnen elkaar
overzicht
oef onderlinge ligging