driehoeken wiskunde-interactief.be

driehoeken

 Een driehoek is een vlakke figuur, gevormd door drie zijden en drie hoeken.      

 - A: hoekpunten noteren we met hoofdletters
 - : de grootte van de hoek lees je af in het applet
 - [AB]: de naam van een zijde schrijven we tussen vierkante haakjes
 - |AB|:  de lengte van zijde [AB] lees je af in het applet

 - De som van de hoeken van een driehoek = 180o 
 

 

 

 

buitenhoek

 De nevenhoek van een hoek in een driehoek noemen we buitenhoek.      

   Een buitenhoek van een hoek van een driehoek
   is steeds gelijk aan de som van de twee andere hoeken van de driehoek. 
 


 

 

lijnen in driehoeken

 In een driehoek ABC bepalen we volgende lijnen:      

 - de hoogtelijn uit A is de loodlijn op [BC]
 -
de deellijn van verdeelt in twee 
 -
de zwaartelijn uit A is de rechte door A en het midden van [BC]
 -
de middelloodlijn op [BC] is de rechte door het midden van [BC] en loodrecht op [BC] 
 

 

 

 

gelijkbenige driehoek

 Een gelijkbenige driehoek is een driehoek, waarvan minstens 2 zijden even lang zijn.   

 De basishoeken van een gelijkbenige driehoek zijn gelijk (in het applet a en g)

  In een gelijkbenige driehoek vallen meerdere merkwaardige lijnen samen:    
  - deellijn vanuit de tophoek
(in het applet vanuit B)
  - hoogtelijn op de basis
(in het applet op [AC])
  - zwaartelijn van de basis
  - middelloodlijn van de basis

 De deellijn vanuit de tophoek is symmetrieas van de driehoek.

 

 

 

gelijkzijdige driehoek

  Een gelijkzijdige driehoek is een driehoek waarvan de 3 zijden even lang zijn.     
  Ook de 3 hoeken van een gelijkzijdige driehoek zijn gelijk.

  In een gelijkzijdige driehoek is elke deellijn meteen ook een hoogtelijn, zwaartelijn en middelloodlijn.     
  Een gelijkzijdige driehoek heeft drie symmetrieassen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap

driehoeken 
buitenhoek 
lijnen in driehoeken
gelijkbenige driehoek
gelijkzijdige driehoek

oefeningen