lijnen in driehoeken met geodriehoek wiskunde-interactief.be

zwaartelijnen


  De zwaartelijn uit C is de rechte door C en het midden van [AB].

  - Plaats de geodriehoek zo dat de onderrand samenvalt met de zijde [AB]     
    en het centrum met het midden van A en B.
 - Duid dit midden aan.
 - Teken de zwaartelijn door dit middelpunt te verbinden met C.   
 
 

 

middelloodlijnen


 De middelloodlijn van [AB] is de rechte door het midden van [AB] en loodrecht op [AB].    

  - Plaats de geodriehoek zo dat de onderrand samenvalt met de zijde [AB]
    en het centrum met het midden van A en B.
 - Duid dit midden aan.
 - Draai de geodriehoek zo dat de onderrand loodrecht staat op [AB].
 - Teken de middelloodlijn.
 
 


 

hoogtelijnen


 De hoogtelijn uit C is de loodlijn op [AB].  

 - Plaats de geodriehoek zo dat de onderrand loodrecht staat op [AB]     
   en door het put C loopt.
 -
Teken de hoogtelijn door C. 
 

 

 

 

deellijnen of bissectrices


 De deellijn of deellijn van verdeelt in twee gelijke hoeken.

 - Plaats de geodriehoek zo dat het centrum samenvalt met het hoekpunt A       
   en de onderrand samenvalt met de zijde [AB].    
 - Meet de grootte van de hoek in A.
 - Draai de geodriehoek met de helft van de gemeten hoek.
 - Teken de deellijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap

zwaartelijnen
middelloodlijnen
hoogtelijnen
deellijnen

oefeningen