perspectieven wiskunde-interactief.be

Wiskundigen en kunstenaars ontwikkelden uiteenlopende technieken om ruimtelijkheid voor te stellen op een plat vlak.

natuurlijk perspectief
Het natuurlijk perspectief benaderd het best hoe we de ruimte waarnemen.
Lijnen die in werkelijkheid evenwijdig lopen, komen samen in vluchtpunten op de horizon.

Voor wiskundigen is deze manier niet zo interessant omdat we er zeer moeilijk afmetingen kunnen op aflezen.

cavalièreperspectief
Eén zijvlak, het voorvlak tekenen we op ware grootte.
Zowel in de hoogte als in de breedte kunnen we zonder probleem alle afmetingen aflezen.
De vlakken loodrecht op dit voorvlak, tekenen we schuin onder een hoek van 45°.
De afmetingen op deze vlakken tekenen we met een verkortingsfactor 1/2.
We kunnen dus perfect afmetingen in de diepte aflezen, want ze zijn in werkelijkheid dubbel zo groot als getekend.


Moeilijker wordt het bij vlakken die niet loodrecht staan op het voorvlak.
Bij regelmatige veelhoeken lukt het soms nog, maar bij onregelmatige veelhoeken lukt het meestal niet om
alle afmetingen correct af te lezen.
isometrisch
Het isometrisch perspectief benadert het natuurlijk perspectief en stelt tegelijk afmetingen voor zonder verkorting.
Een verticale wordt vooraan getekend en vluchtlijnen maken een hoek van 30° met de horizonale.
Op isometrisch rasterpapier kan je zo heel eenvoudig ruimtelijke schetsen maken.
projectie
In het wetenschappelijk tekenen worden lichamen geprojecteerd op drie vlakken.
Aan de hand van een bovenaanzicht, vooraanzicht en zijaanzicht kan je zo alle afmetingen reconstrueren.


In een GeoGebrabestand kan je naast een 3d-aanzicht ook het boven- voor- en zijaanzicht tonen.
Je kan het beeld ook laten draaien rond een verticale as.
Probeer het uit op de stapeling van kubussen:

of op de schets van een huis.

 

 

naar startpagina
naar sitemap

natuurlijk perspectief
cavalièreperspectief
isometrisch
projecties

oefeningen