vlakken in de ruimte wiskunde-interactief.be

Hoe kunnen we een vlak bepalen? Hoeveel punten en/of rechten leggen een vlak vast?
We onderzoeken enkele voorwaarden

twee puntendrie punten


twee evenwijdige rechten
Niet-samenvallende rechten in het vlak zijn ofwel snijdend of evenwijdig.
rechte en punt

 

 

 

snijdende rechtensamengevat


   Een vlak in de ruimte kan bepaald worden door
 - drie punten die niet op rechte liggen (= niet collineair).   
 - twee evenwijdige rechten.
 - een rechte en een punt dat niet op deze rechte ligt.
 - twee snijdende rechten.

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap 
onderlinge ligging

twee punten
drie punten
twee evenwijdige rechten
rechte en punt
snijdende rechten

samengevat

oefeningen