sinus- en cosinusregel wiskunde-interactief.be

sinusregel           
 


  In elke driehoek zijn de zijden evenredig
  met de sinussen van de overstaande hoeken.    
 

Bewijs:

 

 

 

 

 

cosinusregel           
 

  In elke driehoek geldt:        

  a2 = b2 + c2 - 2bc cos α

  b2 = a2 + c2 - 2ac cos β

  c2 = a2 + b2 - 2ab cos γ 
 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
oplossen driehoeken

sinusregel 
cosinusregel

oefeningen