oef: ligging ten opzichte van de x-as wiskunde-interactief.be


1 Bepaal de ligging van de grafiek t.o.v. de x-as


2 Bepaal de ligging van de grafiek t.o.v. de x-as


3 Geef een functievoorschrift


naar startpagina
tweedegraadsfuncties

oef 1
oef 2
oef 3

oef.tweedegraadsfuncties