Oefeningen tweedegraadsfuncties  wiskunde-interactief.be
 oefeningen  leerstofonderdeel
 kwadratisch verband
 - Vul functiewaardentabel aan Hoe herken je een kwadratisch verband in een tabel met
 functiewaarden?
 voorschrift van tweedegraadsfuncties
 - f(x) = a(x - p) + q  en f(x) =ax + bx + c
 - a, b, c en D in een voorschrift
 - teken parabool volgens gegeven voorwaarden
 - Welk voorschrift hoort bij welke grafiek
 - Vul telkens het juiste voorschrift in: f(x) =(x - p) + q
 - Wat is het teken van a en van D?
 - Geef telkens het teken van a, b en c
 - Horizontale en verticale verschuiving van parabool
 - Transformaties van parabool y = x
 - geef telkens het voorschrift van parabool zodat...
 - Voorschrift opstellen1
 - Voorschrift opstellen2
 Wat is de betekenis van a, b, c en D?
Oefen het verband tussen voorschrift en grafiek in:
Geef het voorschrift van een parabool met:
 - gegeven top en willekeurig punt.
 - gegeven snijpunten met x-as en willekeurig punt
 - gegeven snijpunt met y-as en twee gegeven punten
 - drie gegeven punten
symmetrieas, top en grafiek  
 - de grafiek van f(x)=ax
 - de grafiek van f(x)=ax+q
 - de grafiek van f(x)=a(x - p)
 - de grafiek van f(x)=a(x-p)+q
 - de grafiek van f(x)=ax + bx + c
 - versleep de punten en teken de grafiek
 - grafieken: van smal naar breed
 - Lees symmetrieas en top af
 - Bereken symmetrieas en top
 - Tekenen van een parabool
Grafiek en kenmerken van typefuncties.Oefeningen op het stapsgewijze tekenen van een parabool.
 bereik, nulwaarden, vierkantsvergelijkingen en ongelijkheden
 - bereik van tweedegraadsfuncties
 - Wat is de ligging v.d. parabool t.o.v. de x-as
 - Wat is het teken van a en van D?
  Voorschrift van een parabool en ligging t.o.v. de x-as.
 - Oplossen van onvolledige vierkantsvergelijkingen
 - Oplossen van vierkantsvergelijkingen
 - Oplossen van vkv met som en product
 - Ontbinden van ax + bx + c
 - Oplossen van bikwadratische vergelijkingen
 Oefeningen op het oplossen van vierkantsvergelijkingen.
 - Oplossen van ongelijkheden van de tweede graad - Oefeningen op het oplossen van ongelijkheden.
 verloop en tekenoverzicht  
 - Bepaal het verloop
 - Combineer voorschriften en verloopschema's
 - Maak het tekenoverzicht
 - Combineer tekenschema's met voorschriften/grafieken
 Oefeningen op het tekenoverzicht van tweedegraadsfuncties.
 snijpunten met parabolen
 - Bepaal snijpunten van parabool en rechte
 - Bepaal de snijpunten van parabolen
 Oefeningen op het berekenen van snijpunten van parabolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
tweedegraadsfuncties