vergelijking van een parabool wiskunde-interactief.be

Parabool met gegeven snijpunt met de y-as
die door twee willekeurige punten A en B gaat

 


   - Uit het snijpunt met de y-as lezen we c af.
   - We vullen de co÷rdinaten van de twee gegeven punten in.
   - We krijgen nu een stelsel van 2 vergelijkingen waaruit we a en b berekenen.
 

 

 

 

 

 

 

 Parabool door drie gegeven punten


   - In de algemene vergelijking y = ax2 + bx + c  vullen we de coordinaten van de drie punten in.
   - We elimineren c door de vergelijkingen van elkaar af te trekken.
   - We krijgen nu een stelsel van 2 vergelijkingen waaruit we a en b berekenen.
   - Tenslotte berekenen we ook c.
 

 

 

 

 

 


 

 

 

naar startpagina
sitemap
y = ax2+bx+c

gegeven top en punt
snijpunten x-as en punt
snijpunt y-as en 2 punten
door 3 punten

oefeningen