vergelijking van een parabool wiskunde-interactief.be

We kunnen de vergelijking opstellen van een parabool die voldoet aan welbepaalde voorwaarden.

Parabool met gegeven top T die door een willekeurig punt P gaat


   - Uit de top lezen we de waarden van p en q af in de vergelijking y = a(x - p)2+ q.
   - Door de coordinaten van het gegeven punt in te vullen, kunnen we a berekenen.
   - We schrijven tenslotte de vergelijking in de vorm y = a(x - p)2 + q.
 

 

 

 

 

 

 

 

Parabool met gegeven snijpunten met de x-as
die door een willekeurige punt gaat


   - De symmetrieas ligt in het midden van de twee snijpunten met de x-as, zodat we p kennen
     in een paraboolvergelijking van de vorm y = a(x - p)2 + q.
   - We vullen de coordinaten van een van de twee snijpunten en van het gegeven punt in.
   - We krijgen nu een stelsel van 2 vergelijkingen waaruit we a en q berekenen.
   - We herschrijven tenslotte de vergelijking in de vorm y = ax2 + bx + c.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
sitemap
y = ax2+bx+c

gegeven top en punt
snijpunten x-as en punt
snijpunt y-as en 2 punten
door 3 punten

oefeningen