oef: voorschrift van tweedegraadsfuncties wiskunde-interactief.be

Vul telkens waarden in voor a, b en c  zo dat de tweedegraadsfunctie voldoet aan de gestelde voorwaarde.


1 De grafiek van de functie is een bergparabool2 De ligging van de symmetrieas is gegeven


3 De grafiek gaat door een gegeven punt


4 De grafiek snijdt de y-as in een gegeven punt


5 De grafiek snijdt de x-as in een gegeven punt


6 De top van de grafiek is gegeven


7 De grafiek snijdt de x-as niet


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

naar startpagina
sitemap
tweedegraadsfuncties

bergparabool
gegeven symmetrieas
door gegeven punt
snijpunt y-as gegeven
snijpunt x-as gegeven
gegeven top
geen snijpunt x-as

oef. tweedegraadsf.

vgl van parabool :
met S, door 2 punten
met top, door 1 punt
door 3 punten