oefeningen: teken van a, b, c en d wiskunde-interactief.be

1 Teken een parabool die voldoet aan de voorwaarden


2 Teken een parabool die voldoet aan de voorwaarden

3 Teken een parabool die voldoet aan de voorwaarden

4 Teken een parabool die voldoet aan de voorwaarden

5 Teken een parabool die voldoet aan de voorwaarden

6 Teken een parabool die voldoet aan de voorwaarden

7 Teken een parabool die voldoet aan de voorwaardennaar startpagina
sitemap
tweedegraadsfuncties

oef 1
oef 2
oef 3
oef 4
oef 5
oef 6
oef 7

tweedegraadsfuncties