oef: verschuiven van parabolen wiskunde-interactief.be1 Hoe is de parabool y = x² verschoven


2 Hoe is de parabool y = x² verschoven


3 Versleep de parabool y = x² zodat hij overeenkomt met het voorschriftnaar startpagina
naar sitemap

tweedegraadsfuncties
transformatie f(x)=x²

opgave 1
opgave 2
opgave 3

oef. tweedegraadsf.
oef. transformaties