veeltermfuncties: aantal nulpunten wiskunde-interactief.be                     

nulpunten van veeltermfuncties
In het applet zie je dat de functie f(x) = (x - 2) . (x - 1) . (x + 1)  drie nulpunten heeft: (-1, 0), (1, 0) (2, 0).
Versleep de punten op de x-as en merk hoe het voorschrift mee wijzigt.


Dubbele nulpunten: Versleep nu een van de punten zo dat het samenvalt met een ander punt.
De functie vertoont nu een
dubbel nulpunt en de grafiek raakt er de x-as.

Vermenigvuldigen met een factor:
- Klik op het aanwijzingsvakje 'Werk het functievoorschrift uit'.
  Je kunt nu niet meer eenvoudig de nulpunten aflezen, maar wel het snijpunt met de y-as.
- Vermenigvuldig nu het voorschrift met een factor.
  Wijzigen de
nulpunten?  
  Wijzigt het snijpunt met de y-as?      
Aantal nulpunten
Met de schuifknop n op 3 bestaat het functievoorschrift uit 3 factoren.
Je leest het uitgewerkt voorschrift af als een derdegraadsfunctie.
Dit kan je ook doen voor andere waarden van n.
Je vindt:
- Het aantal nulpunten van een n-degraadsfunctie kan nooit groter zijn dan de graad van het voorschrift.
- Samenvallende punten illustreren dat het aantal nulpunten wel kleiner kan zijn dan de graad van het voorschrift.

Samengevat:

 Bij een enkelvoudig nulpunt snijdt de grafiek de x-as        
 Bij een dubbel nulpunt raakt de grafiek de x-as

 Vermenigvuldig je het voorschrift met een factor, dan
 - blijven de nulpunten ongewijzigd.
 - verandert het snijpunt met de y-as.

 
 Een n-degraadsfunctie heeft hoogstens n nulpunten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
nulpunten van veeltermf.

nulpunten
aantal nulpunten
samengevat

oef. aantal nulpunten