veeltermfuncties: gedrag op oneindig wiskunde-interactief.be

Grafieken van veeltermfuncties

eerstegraadsfuncties:
De grafiek van f(x) = ax + b kan je bekomen door de grafiek van f(x) = ax te verschuiven.
tweedegraadsfuncties:
Ook de grafieken van f(x) = ax2 + bx + c kan je bekomen door de grafiek van f(x) = ax2 te verschuiven.
derdegraadsfuncties:
De grafiek van een willekeurige derdegraadsfunctie kan je niet meer bekomen door de grafiek van f(x) = x3 te verschuiven.
Zoomen we sterk uit, dan merken we dat de grafieken voor grote waarden van x wel dezelfde vorm hebben.


veeltermfuncties y = axn + ...  hebben voor grote waarden van x     
dezefde vorm als de bijhorende machtsfunctie y = axn     

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap

vorm van grafieken
machtsfuncties op oneindig

veeltermfuncties op oneindig

 type grafiek en voorschrift
 
limieten veeltermfuncties