verloop en tekenschema van f(x)= cos(x) wiskunde-interactief.be

 

 

De functie f(x) = cos (x) is een periodieke functie met periode 2 π.
Het verloop en het tekenschema herhaalt zich binnen elk periode interval.
We bekijken het interval  [0, 2 π].

 

verloop van f(x) = cos(x)

 

 

tekenschema van f(x) = cos(x)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina  
verloop en teken sinus 
verloop en teken tangens 

f(x) = a. sin[ b (x - c ) ] + d  

verloop
tekenschema

oefeningen