stelling van Rolle wiskunde-interactief.be


Volgend applet toont de grafiek van een functie f, continu in het interval [a, b] en afleidbaar in ]a, b[.
Hierbij is f(a) = f(b) en is c een vrij versleepbaar punt binnen [a, b].
Probeer c zo te verslepen dat de raaklijn aan f in (c, f(c)) horizontaal loopt.
Experimenteer door a te verslepen en/of het functievoorschrift te veranderen.


 
 stelling van Rolle :
 Als een functie continu is in [a, b], afleidbaar in ]a, b[ en f(a) = f(b) 
 dan is er steeds minstens een punt c waarvoor f '(c) = 0.
 
 grafisch: de raaklijn aan f voor x = c loopt horizontaal
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
begrip afgeleide
afgeleide en verloop
stelling van Lagrange