afgeleide en verloop wiskunde-interactief.be                                                        

afgeleide en verloop
We versleep het paarse punt en volg het spoor van de afgeleide in het rechter tekenvenster. 

Voor x = -3   is de grafiek stijgend   De afgeleide = 8    en is dus positief.
Voor x = -2 is de grafiek stijgend   De afgeleide = 3 en is dus positief
Voor x = -1 is de grafiek constant De afgeleide = 0  
Voor x = 0 is de grafiek dalend De afgeleide = -1 en is dus negatief
Voor x = 1 is de grafiek constant De afgeleide = 0  
Voor x = 2 is de grafiek stijgend   De afgeleide = 3 en is dus positief
Voor x = 3 is de grafiek stijgend   De afgeleide = 8 en is dus positief

De afgeleide in een punt op de grafiek is de rico van de raaklijn aan de functie in dat punt.
Het teken van de afgeleide illustreert het verloop van de functie:


 afgeleide en verloop :

 Als f ' ( x )  > 0, dan stijgt de grafiek
 Als f ' ( x )  < 0, dan daalt de grafiek
 Als f ' ( x )  = 0, dan is de grafiek constant
     

 waar f ' wisselt van teken, spreken we van een extremum   
 

 

 

 

 


 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
toename
begrip afgeleide
afgeleide functie
afgeleide en verloop
overzicht afgeleiden

afgeleide en verloop
extrema
buigpunten
f ' , f " gecombineerd

oefeningen
opgeloste oefeningen