toename wiskunde-interactief.be

verschilrij

We kunnen nagaan of een functie stijgt of daalt.
Maar kunnen we ook een getal plakken op dat stijgen of dalen?
Aan een functiewaardentabel kunnen we in een bijkomende rij de verandering noteren.
Deze bijkomende rij noemen we verschilrij.
Nemen we bijvoorbeeld de functie f(x) = - x2 + 6x.
Vul zelf de verschilrij verder aan:

  x                 0           1           2            3         4      5      6
  f(x)       0      5      8       9      8      5      0
 Δf(x)          +5    +3

 

toenamediagram
Deze veranderingen kunnen we ook grafisch weergeven:
- We zetten op de x-as deelintervallen uit met een gelijke lengte van Δx.
- Verticaal zetten we uit met hoeveel de functie is toe- of afgenomen in elk deelinterval:

Wijzig het functievoorschrift in het invulvak en vergelijk met de toenamediagrammen van de volgende functies:
f(x) = 4
f(x) = -x+4
f(x) = -2x + 4
f(x) = x^2 - 6x + 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
begrip afgeleide
afgeleide functie
afgeleide en verloop
overzicht afgeleiden

gemiddelde verandering
ogenblikkelijke verandering

oefeningen
opgeloste oefeningen