schakelalgebra wiskunde-interactief.be

stroomcircuits

We kunnen een stroomcircuit beschrijven door een Boole-formule:
- een schakelaar kan twee standen aannemen: open of gesloten
- schakelaars kunnen op twee manieren geschakeld worden: in serie of parallel
Zowel de stand van de schakelaar als de schakeling kunnen Booleaans noteren:

stand van de schakelaar weergave
0    want: geen stroom
1   want: wel stroom
schakeling weergave
x . y    want: beide moeten gesloten zijn
   x + y       want: minstens één van beide moet gesloten zijn
     


 

 

 

circuit, formule en waarheidstafel
Je kunt een stroomcircuit beschrijven door een formule of een waarheidstafel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logische poorten
Een poort is een schakeling met een aantal ingangen en slechts één uitgang.
We kennen verschillende zogenaamde logische poorten:
Je kunt de verschillende combinatiemogelijkheden onderzoeken door te klikken op de ingangen van de poort.2-input AND gate
 


2-input OR gate
 Inverter, or NOT gate
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
algebra van Boole 
formules en functies
logische circuits

stroomcircuits
circuits, formule, tabel
logische poorten

oefeningen