natuurlijke getallen wiskunde-interactief.be

tellen
Versleep de schuifknop.

Tellen is een gewone dagelijkse bezigheid.
Het is handig dat we het aantal leerlingen in een klas kunnen bepalen.
Zo kan een school zorgen dat er genoeg stoelen en tafels in een klas staan.
Rekenen met getallen laat ons toe zowel heel gewone als heel ingewikkelde problemen op te lossen.
Daarom bekijken we in een apart deeltje het gebruik van getallen.

 de getallen die we gebruiken bij het tellen van dingen noemen we natuurlijke getallen
 de verzameling van alle natuurlijke getallen noemen we |N   


 

 

 

tiendelig getallenstelsel
In het voorbeeld van de blauwe ballen telden we van 1 tot 10.
Zonder problemen kunnen we verder tellen: 11, 12, 13 ...
Toch hebben we hiervoor maar 10 cijfersymbolen nodig.

In ons tiendelig stelsel vormen 10 eenheden een tiental.
10 Tientallen vormen een honderdtal.
10 Honderdtallen vormen een duizendtal.
10 Duizendtallen vormen een tienduizendtal ...

zo kunnen we willekeurig grote getallen heel overzichtelijk schrijven.
Pas in onderstaand applet het getal in het invulvak aan en zie hoe het opgebouwd wordt.
Let op
GeoGebra gebruikt geen decimale komma maar een punt, net zoals op een rekenmachine.
In het begin is dat nogal verwarrend, maar je went er wel aan!


De waarde van een cijfer in een getal hangt af van zijn plaats in het getal:
Typ in het invulvak een getal van maximum vijf cijfers. De cijfers verschijnen in de gekleurde vakjes.
Sleep met de groene punten de vakjes uit elkaar en zie hoe het getal is opgebouwd.
Klik op de resetknop om ze terug over elkaar te plaatsen.

 

 

getallenas
We kunnen getallen voorstellen op een getallenas.
We vertrekken van twee punten 0 en 1.
De afstand tussen 0 en 1 gebruiken we als teleenheid.
Zo kunnen we elk natuurlijk getal voorstellen.

 

 

orde
Twee blauwe ballen is minder dan drie blauwe ballen.
Op de getallenas komen we het getal 2 eerder tegen dan het getal 3.
We zeggen: "2 is kleiner dan 3" en we noteren dit als 2 < 3.
Zo kunnen we ook zeggen:
"3 is gelijk aan 3" en we noteren dit als 3 = 3.
"4 is groter dan 3" en we noteren dit als 4 > 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
rekenen in |N

tellen
tiendelig talstelsel
Romeinse cijfers
getallenas
orde

talstelsel
getallenas
rekenen in |N