evenredigheden wiskunde-interactief.be

begrippen
Een evenredigheid is een gelijkheid van verhoudingen:

In een overzicht krijgen we:

a, b, c, d       de termen
a de eerste term
b de tweede term
c de derde term
d de vierde term
a en d de uiterste termen
b en c de middelste termen
a en c de voorgaande termen   
b en d de volgende termen

 

 

hoofdeigenschap
In een evenredigheid is het product van de uiterste termen gelijk aan het product van de middelste termen.

       a = c        a . d   =   b . c    
b d

 

 

afgeleide eigenschap - middelste termen
In een evenredigheid mag men de middelste termen van plaats verwisselen.

       a  =   c         a  =   b     
b d c d

 

 

 

afgeleide eigenschap - uiterste termen

 In een evenredigheid mag men de uiterste termen van plaats verwisselen.

       a  =   c         d  =   c     
b d b a

 

 

 

afgeleide eigenschap - uiterste en middelste termen
In een evenredigheid mag men de uiterste termen en de middelste termen van plaats verwisselen.

       a = c         d = b     
b d c a

In een evenredigheid mogen we dus beide verhoudingen omkeren.

 

 

 

 

vierde evenredige

 we noemen x de vierde evenredige van de getallen a, b, c        a = c  
b x  

 

 

 

derde evenredige

 we noemen x de derde evenredige van de getallen a en b        a = b  
b x  

 

 

middelevenredige

 we noemen x de middelevenredige van de getallen a en b        a = x  
x b  

Een toepassing van middelevenredigheden vinden we in de gulden snede.

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
gulden snede

begrippen
hoofdeigenschap
afgeleide eigenschappen:
middelste termen
uiterste termen
uiterste  en middelste
vierde evenredige
derde evenredige
middelevenredige

rekenen met evenredigheden
begrippen