reŽle getallen  wiskunde-interactief.be                                                     

                                                                          

intervallen
Het interval [ -4 , 3 ] wordt bepaald door de voorwaarde -4 x < 3.
Indien een vierkant haakje naar binnen wijst, dan hoort de grens tot het interval.
Zo spreken we over een open, gesloten, halfopen of een open interval.
In het volgende applet kan je de verschillende soorten intervallen en hun schrijfwijze inoefenen:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halfrechten
We kunnen ook een interval als [7, +[ definÔeren.
-  en + behoren niet tot de verzameling van rŽële getallen.
Het interval bepaalt een halfrechte.bepaalt een halfrechte.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
getallenverzameling

intervallen
halfrechten

intervallen
halfrechten