lineaire vergelijkingen wiskunde-interactief.be

een weegschaal:
En oranje en twee rode balletjes houden twee groene en twee rode balletjes in evenwicht op een balans .
We kunnen balletjes bijplaatsen of wegnemen en toch de weegschaal in evenwicht houden:
 


  In een vergelijking mogen we
  - beide leden vermeerderen of verminderen met eenzelfde term.     
  - beide leden vermenigvuldigen met dezelfde factor.   
 

 

 

 

 

 

 

 

vergelijking ax + b = c
We combineren nu de twee vorige bewerkingen:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vergelijking a.(x + b) + c = d
 
Andere schijnbaar ingewikkelde vergelijkingen zijn slechts varianten van deze typevergelijkingen.
Hoeveel haakjes en termen er ook staan, je kan ze steeds herleiden tot een eenvoudigere vorm.
Altijd geldt: werk eerst de haakjes uit en tel de gelijksoortige termen op.

 

 

veranderen van lid

x + 5 = 8                           
x = 8 - 5
x = 3
5x = 20
x = 20 : 5
x = 4

Het toepassen van de weegschaalmethode kunnen we ook lezen als:


  - Optellen in het ene lid, wordt aftrekken in het andere lid.
  - Aftrekken in het ene lid, wordt optellen in het andere lid.   

  - Vermenigvuldigen in het ene lid, wordt delen in het andere lid.     
  - Delen in het ene lid, wordt vermenigvuldigen in het andere lid. 
 

 

 

 

 

 

product van factoren
a . b = 0
- als a = 0
- als b = 0


 De oplossingen van een product van factoren worden gevormd door de oplossingen van de factoren.   

 

 

schrijven als een product van factoren
Soms kunnen we een vergelijking herschrijven als het product van factoren.

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap 
vgln met parameters

weegschaal
ax + b = c
a.(x + b) + c = d
veranderen van lid 
product van factoren
schrijven als product

oefeningen