stelsels van vgln van de eerste graad wiskunde-interactief.be


combinatiemethode
De combinatiemethode steunt op de gelijkwaardigheidsbeginsels.
In een stelsel van vergelijkingen mag je
- een van de vergelijkingen vervangen door de som van de twee vergelijkingen.
- alle termen van een van de vergelijkingen (of beide) vermenigvuldigen met een getal, verschillend van 0.

Overzicht:
- Vermenigvuldig de beide vergelijkingen met een reŽel getal,
  zodat na optelling de coëfficiŽnt van y gelijk wordt aan 0.
- Bereken y uit de som van beide vergelijkingen.
- Vermenigvuldig de beide vergelijkingen met een reŽel getal,
  zodat na optelling de coëfficiŽnt van x gelijk wordt aan 0.
- Bereken x.
  Je kent nu de oplossing van het stelsel.

 


Wanneer pas je deze methode toe?
Als in geen van de vergelijkingen van het stelsel de coëfficiŽnt van x of y gelijk is aan 1.      
 

 

laten wegvallen van een term in een van de onbekenden
Het belangrijkste is uiteraard uitzoeken met welke factoren je de vergelijkingen best vermenigvuldigt.
In volgend bestand kan je nagaan hoe je te werk gaat om de term in y te laten wegvallen.
De term in x laten wegvallen, doe je natuurlijk op een gelijkaardige manier.

In de oefeningen kan je het gebruik van de methode inoefenen.
Nadien kan je oefeningen maken waarbij enkel de oplossing gecontroleerd wordt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
eerstegraadsfuncties
 
stelsels 
substitutiemethode

combinatiemethode
laten wegvallen van y

grafisch oplossen
 
oefen substitutie

oefen combinatie