veeltermen wiskunde-interactief.be

eentermen en veeltermen
Een eenterm is een product van reŽle getallen, waarvan sommige door letters zijn voorgesteld.
Vb.: 4x≤y≥ We noemen hierin:
4 de coŽfficiŽnt en x≤y≥ het lettergedeelte
Eentermen waarbij het lettergedeelte gelijk is, noemen we gelijksoortig.

Een veelterm is een som van eentermen. Vb.: 4x≤y≥ + 2xy≤

 

 

 

 

 

getalwaarde van een veelterm
De getalwaarde van een veelterm is het getal dat je bekomt wanneer je de letters vervangt door de gegeven getallen.
 

 

 

 

 

 

graad van een veelterm
- De graad van een veelterm is de hoogste graad waarin een een van zijn termen voorkomt.
- De graad van een veelterm in een letter is de hoogste exponent van die letter.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som en verschil van veeltermen
Werk de haakjes uit en tel de gelijksoortige termen bij elkaar op.

 

 

 

 

 

product van een eenterm met een veeltermen


Vermenigvuldig de eenterm met elke term van de veelterm en tel de producten op:
 


 quotiŽnt van twee veeltermen
We kunnen veeltermen delen door elkaar met een staartdeling.
Hoe je dit doet, vind je op een aparte pagina: delen van veeltermen

 

 

macht van een product van eentermen

De macht van een product van eentermen is gelijk aan het product van de machten van deze eentermen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
sitemap
merkw.producten
delen van veeltermen

eentermen en veeltermen
getalwaarde
graad
bewerkingen:

som en verschil
product eenterm-veelterm
quotiŽnt veeltermen
macht van product

oefeningen