meetkundige rijen wiskunde-interactief.be

meetkundige rijen

In een meer bedekken rivierplanten een oppervlakte van 3m2. Deze oppervlakte verdubbelt wekelijks.
Hoe groot is deze oppervlakte na 1, 2, 3, ... weken?

begin na 1 week na 2 weken na 3 weken na 4 weken na 5 weken na 6 weken

Deze getallen vormen een rij.
Als je een willekeurige term van de rij vermenigvuldigt met 2, verkrijg je de volgende term.
Zulke rijen noemen we 'meetkundige rijen'.
2 noemen we de 'reden' van deze meetkundige rij.

  Een meetkundige rij is een rij getallen waarvan elke term (verschillend van de eerste) gelijk is aan de vorige,
  vermenigvuldigd met eenzelfde getal.
  De reden van een meetkundige rij is het getal waarmee we een term vermenigvuldigen om de volgende term te krijgen.  

un+1 = un . q 

 

 

 

 

n-de term van een meetkundige riju1
. q


u2
. q
 


u3
. q


u4
. q


...
. q


un

We stellen vast:
u2 = u1 . q
u3 = u2 . q  = u1 . q . q = u1 . q2
u4 = u3 . q  = u1 . q2 . q = u1 . q3

Dus ook:
u75 = u1  . q74

  un , de n-de term van een meetkundige rij  met reden q vinden we steeds als:   
                                            un = u1 . qn-1
 

Merk op dat u5 = u3 . q2
Als bijvoorbeeld enkel u3 = 12 en u5 = 48 gegeven zijn, kunnen we toch q en u1 van de meetkundige rij berekenen.
48/12 = 4 = q2
zodat q = 2

u1 = u3  / 2= u3 / 4
u1 = 12 / 4 = 3

 

 

 

 

som sn van de eerste n termen van een meetkundige rij

Voorbeeld
Bereken de som s8 van de eerste 8 termen van volgende rij: 3    6    12    24    48    96    192    384    ...

s8 = 3 + 6  + 12  + 24  + 48  + 96  + 192  + 384   ( 1 )  

We vermenigvuldigen met de reden ( q = 2) en krijgen:

2 . s8 = 6 + 12 + 24 + 48 + 96 + 192 + 384 + 768   ( 2 )  

Het verschil van beide sommen (2) - (1) wordt:

       s8 = + + + + + + +  
- 2 . s8 =    + + + + + + +

s8 - 2 . s8 = + + + + + + + +

        Er blijven slechts 2 termen over: 3 en -768.
        3 is de eerste term (u1)
        768 is gelijk aan de achtste term 384 (u8), vermenigvuldigd met de reden 2 (= q)
        We vinden dus als resultaat:

s8 - q . s8 = u1 - u8 . q
        We weten dat t8= u1 . q7, zodat
(1 - q) . s8 = u1 - u1 . q7 . q
(1 - q) . s8 = u1 - u1 . q8
       
We brengen t1 buiten haakjes:
(1 - q) . s8 = u1 . (1 - q8 )

Zodat de som van de eerste 8 termen s8 =  u1 .   
(1 - q8)
(1 - q)

Algemeen:

  sn, de som van de eerste n termen van een meetkundige rij met reden q berekenen we met de formule:   
                                                        sn = u1 .  
(1 - qn)

(1 - q)

 

 

samengevat
 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
rijen
rekenkundige rijen

meetkundige rijen
n-de term meetkundige rij
som eerste n termen
samengevat

oef. rekenen met rijen