eenheden wiskunde-interactief.be

 lengtematen
Om een lengte te meten gebruiken we als eenheid de meter (m):


1 km 
  
 1 hm  1 dam  1 m  1 dm  1 cm  1 mm

1000 m
 
100m 10m   0,1m 0,01m 0,001m

Zo is:
4 cm = 40 mm
4 cm = 0,04 m

Omzetten van eenheden:
- Per eenheid naar rechts wordt het maatgetal 10 keer groter
  ( we voegen een 0 toe of verschuiven de komma een plaats naar rechts)

- Per eenheid naar links wordt het maatgetal 10 keer kleiner
  ( we schrappen een 0 of verschuiven de komma een plaats naar links)

 

1dm
In het applet zie je 3 vierkanten:
- een met als zijde 1 dm (en dus als oppervlakte 1dm)
- een met als zijde 1 cm (en dus als oppervlakte 1cm)
- een met als zijde 1 mm (en dus als oppervlakte 1mm)

Je kan natellen dat er 100 vierkantjes met als zijde 1 cm in 1 dm2 gaan.
Zoom je in, dan kan je natellen dat er 100 vierkantjes met als zijde 1 mm in 1 cm2 gaan.
1 dm = 100 cm  en 1 cm = 100mm

 

 

 

oppervlaktematen
Als eenheid gebruiken we de vierkante meter (m):


1 km 
  
 1 hm  1 dam  1 m  1 dm  1 cm  1 mm

1 000 000 m
 
10 000 m 100 m   0,01 m 0,000 1 m 0,000 001 m

Zo is:
4 cm = 400 mm
4 cm = 0,000 4 m

Omzetten van eenheden:
- Per eenheid naar rechts wordt het maatgetal 100 keer groter
  ( we voegen twee nullen toe of verschuiven de komma twee plaatsen naar rechts)

- Per eenheid naar links wordt het maatgetal 100 keer kleiner
  ( we schrappen twee nullen of verschuiven de komma twee plaatsen naar links)

 

 

 

landmaten
Om de oppervlakte van stukken land uit te drukken, gebruiken we ook de eenheden are en hectare.


 1 ha
 
   1 a    1 ca
100 a
10 000 m
(100 x 100 m)
10 a

 

100 m
(10 x 10 m)
1/10 a

 
1/100 a
1 m
(1 x 1 m)

Een hectare komt dus overeen met een vierkant van 100 x 100 m.
Een are komt dus overeen met een vierkant van 10 x 10 m.
Een centiare komt dus overeen met een vierkant van 1 x 1 m.
 

 

 

 

kubus

Het grondvlak van de kubus kunnen we volledig bedekken met 10 . 10 = 100 blokjes.
We kunnen de kubus volledig vullen met 10 . 10 . 10 = 1000 blokjes.

 

 

volumematen
Als eenheid gebruiken we de kubieke meter (m):


1 km 
  
 1 hm  1 dam  1 m  1 dm  1 cm  1 mm

1 000 000 000 m3
 
1 000 000 m3 1 000 m3   0,001 m3 0,000 001 m3 0,000 000 001 m3

Zo is:
4 cm = 4 000 mm
4 cm= 0,000 004 m

Omzetten van eenheden:
- Per eenheid naar rechts wordt het maatgetal 1000 keer groter
  ( we voegen drie nullen toe of verschuiven de komma drie plaatsen naar rechts)

- Per eenheid naar links wordt het maatgetal 1000 keer kleiner
  ( we schrappen drie nullen of verschuiven de komma drie plaatsen naar links)

 

 

inhoudsmaten
Om de de hoeveelheid van een vloeistof uit te drukken, gebruiken we de inhoudsmaat liter (l).
1 kubieke decimeter (1 dm) , of een kubus van 10 x 10 x 10 cm komt overeen met een liter.


 1 l
 
 1 dl  1 cl  1 ml


1 dm
       = 0,1 l
       = 0,1 dm
     = 0,01 l
     = 0,01 dm
     = 0,001 l
     = 0,001 dm
     = 1 cm

1 kubieke decimeter (1 dm) , of een kubus van 10 x 10 x 10 cm komt overeen met een liter.
1 kubieke centimeter (1 cm) , of een kubus van 1 x 1 x 1 cm komt overeen met een milliliter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap

lengtematen
1 dm
oppervlaktematen
landmaten
kubus
volumematen
inhoudsmaten

oef lengtematen
oef oppervlaktematen
oef volumematen