grafische voorstellingen wiskunde-interactief.be

Staafdiagram
Vier partijen doen mee aan verkiezingen.
Op de verticale as zetten we in aparte staven het aantal stemmen uit .
De breedte van de staven is van geen belang.
Strookdiagram
Bij verkiezingen is vooral het behaalde stemmenpercentage belangrijk.
In een strookdiagram verdelen we een strook in delen waarvan de breedte overeenkomt met de relatieve frequenties.


Schijfdiagram
We kunnen het stemmenpercentage ook voorstellen op een schijf.
De middelpuntshoeken komen overeen met de relatieve frequenties.
Op een schijfdiagram kan je gemakkelijk aflezen wat het gewicht is van elke partij
en welke meerderheden mogelijk zijn.

Berekening van de middelpuntshoeken:
100% komt overeen met een volledige cirkelomtrek van 36
0
1% komt dus overeen met een hoek van 3,6
p% van de stemmen komt dus overeen met een middelpuntshoek van p . 3,6

Je vindt hetzelfde resultaat door te redeneren met breuken en evenredigheden:
fi stemmen op een totaal van n kan je voorstellen op een cirkel als fi/n van 360
Voor elke partij vermenigvuldig je dus de relatieve frequentie met 360.

 

 

Histogram en frequentiepolygoon
In een histogram zetten we op de verticale as de frequenties van de klassen uit in rechthoeken.
Als breedte van de rechthoeken nemen we de klassenbreedte.

Een frequentiepolygoon is een veelhoekige lijn die de middens van de rechthoeken van het histogram verbindt.
Op de horizontale as duiden we de klassenmiddens aan.Ogief
In plaats van de frequenties kunnen we ook de cumulatieve frequenties uitzetten in rechthoeken.
Het ogief is een veelhoekige lijn die de rechterbovenhoeken van deze rechthoeken verbindt.
Je leest af hoe het aantal waarden toeneemt doorheen de verschillende klassen.


Stengel- en bladdiagram
Een stengel- en bladdiagram is een wat bijzondere vorm van frequentietabel.
In plaats van de aparte waarden aan te turven in de juiste klasse, behouden we de volledige getallen.
Bij getallen met twee cijfers plaatsen we cijfers van de tientallen stijgend onder elkaar als de stam van een boom.
Achter elk tiental noteren we een na een de cijfers van de eenheden, als bladeren op een stengel.
Rechts tellen we het aantal cijfers per tiental op.
Op deze manier blijven alle getallen bewaard en kunnen we b.v. nog steeds het kleinste en grootste getal aflezen.


Overzicht
We bekijken het hele plaatje van tabel, beschrijvende maten en grafische voorstllingen in een bestand:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap  
frequentietabellen 
centrummaten 
spreidingsmaten 

staafdiagram
strookdiagram
schijfdiagram
histogram
ogief
stengel- en bladiagram
overzicht
oefeningen statistiek