frequentietabellen wiskunde-interactief.be

Absolute frequentie
De absolute frequentie van een waarde is het aantal keer dat deze waarde voorkomt.
Alle waarden en hun bijhorende frequentie brengen we onder in een frequentietabel.
De som van alle absolute frequenties is gelijk aan het totaal aantal waarden.Relatieve frequentie
De relatieve frequentie is gelijk aan de absolute frequentie gedeeld door het totaal aantal waarden.
Vermenigvuldigd met 100 lees je af hoeveel % van het totale aantal een bepaalde waarde vertegenwoordigt.Cumulatieve frequentie
De cumulatieve frequentie van een waarde is de som van de absolute frequenties van deze waarden
en alle voorgaande.
Je leest af hoeveel waarden hoogstens gelijk zijn aan een bepaalde waarde.Cumulatieve relatieve frequentie
De cumulatieve frequentie van een waarde gelijk aan de cumulatieve frequentie gedeeld door het totaal aantal waarden.
Je leest af hoeveel % van alle waarden hoogstens gelijk zijn aan een bepaalde waarde.
Gegroepeerde waarden
Bij een te groot aantal verschillende waarden wordt een frequentietabel te onoverzichtelijk.
We groeperen dan de waarden in klassen.
Elke klasse heeft een
- ondergrens
- bovengrens
- klassenbreedte = bovengrens - ondergrens
- klassenmidden = (ondergrens + bovengrens) / 2

De klassenbreedte en het aantal klassen laat je afhangen van je waarden en je bedoeling:
Hoe minder waarden hoe overzichtelijker, maar tegelijkertijd wordt je tabel minder nauwkeurig.
Hoe meer waarden hoe meer nauwkeurige informatie, maar tegelijk wordt je tabel minder overzichtelijk.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap    
centrummaten 
spreidingsmaten 
grafische voorstellingen
fi
fi/n
cfi
cfi/n
gegroepeerde waarden

oefeningen statistiek