Fibonacci en het konijnenprobleem wiskunde-interactief.be

Fibonacci

Je bestudeert manuscripten, verricht baanbrekend werk in diverse gebieden van de    wiskunde en schrijft belangrijke werken.
Uiteindelijk haal je onder je bijnaam de rand van de geschiedenisboeken met de vraag hoeveel konijnen er op het einde van het jaar zullen zijn, als je start met één paar...
Dat is, kort samengevat, het lot van Leonardo Pisano.


MCLXX of 1170
Hij wordt geboren rond 1170 in Pisa. Zijn vader vertegenwoordigt de handelsbelangen van de Pisaanse kooplieden in noord-Afrika. Leonardo krijgt een degelijk onderricht.
Terwijl men in Europa nog rekent met Romeinse cijfers, hadden de Arabieren van de Indiërs het systeem overgenomen waarbij een de waarde van een cijfer afhangt van zijn plaats in een getal. Zo kan in 1170 de 1 zowel voor 1000 als voor 100 staan.


"Toen ik ingeleid werd in de kunst van de Indische negen symbolen, plezierde me deze kunst boven alles" schrijft hij.
In zijn
Liber Abaci  beschrijft hij het gebruik van deze cijfers. Hij legt uit hoe kooplieden prijzen, rente en opbrengst kunnen berekenen, en met de vele verschillende munten rekenen die gebruikt werden in de landen rond de Middellandse Zee.

Konijnenprobleem
Fibonacci hield zich graag bezig met het mathematiseren van allerhande problemen en vraagstukjes:
"Een spin klimt dagelijks een bepaalde hoogte op een muur en glijdt 's nachts een stukje terug.
  Wanneer geraakt hij boven?"
"Een hond jaagt achter een haas. De snelheid van beide vergroot lineair.
  Wanneer haalt de hond de haas in?"


Het zijn vraagstukjes die je nu nog terugvindt in handboeken.
Fibonacci wordt echter vooral vereenzelvigd met het zogenaamde konijnenprobleem:

"Een man plaatste een paar konijnen in een ommuurde ruimte.
  Een paar konijnen is na een maand geslachtsrijp en werpt daarna elke maand
  een nieuw paar. Hoeveel paar konijnen heb je dan na een jaar?"


Deze aantallen vormen de
rij van Fibonacci.
We stellen een stamboom op voor de eerste maanden:

 

rij van Fibonacci
Voor de eerste twaalf maanden krijgen we:


We stellen vast dat de som van twee opeenvolgende getallen telkens het volgende getal oplevert.
Het lijkt merkwaardig maar is eigenlijk niet zo onlogisch:
Elk aantal konijnenparen in een bepaalde maand zorgt twee maand later voor evenveel extra paren.
Samen met het aantal van de volgende maand geven dus ze het totaal aantal twee maand later.
(op de stamboom kan je dit duidelijk nagaan).

 


 

 

rij van Fibonacci als een spiraal
De rij van Fibonacci kan je meetkundig voorstellen door een spiraal.
- Teken een reeks vierkantjes waarvan de zijde telkens gelijk is aan het volgende getal in de rij
  en schik ze tegen elkaar in een spiraalvorm.
- Teken in het eerste vierkantje een kwartcirkel tussen twee punten die diagonaal tegenover elkaar staan
  en herhaal dat in elk nieuw vierkant, telkens vertrekkend van het hoekpunt waar de vorige cirkelboog eindigt.
 

 

 

De rij van Fibonacci en de Gulden Snede
Een lengte kunnen we volgens dezelfde verhouding opdelen in en kort en lang stuk.
Er is echter een verdeling, zo dat het langste stuk middelevenredig is tussen het hele lijnstuk en het kleinste stuk.
We spreken dan van de Gulden Snede.
We spreken van een gulden rechthoek als de langste zijde van een rechthoek middelevenredig is
tussen de som van beide zijden en de kortste zijde.
In formulevorm wordt dit:

som van de twee zijden   =    langste zijde
langste zijde kortste zijdeDelen we twee opeenvolgende getallen uit de rij van FIbonacci door elkaar, dan komen we aardig in de buurt
van deze verhouding. Een hoe verder je gaat in de rij, hoe beter je ze benadert:


Je vindt de rij van Fibonacci terug in de natuur en ze verschijnt ze in de driehoek van Pascal.
Het is een merkwaardige rij die velen boeit en dat merk je snel wanneer je wat rondsurft op het internet.
Je vindt al snel een mengelmoes van knappe wiskundige sites tot pseudo-wetenschappelijke nonsens.

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar telproblemen

Fibonacci
konijnenprobleem

rij van Fibonacci  
Fibonacci als spiraal
de Gulden Snede