oefeningen: exponentiële groei wiskunde-interactief.be

1 welke groei2 procentuele
groei en groeifactor

3 procentuele groei en groeifactor

 

4 groeifactor en procentuele groei

 

5 groeifactor en procentuele groei

 

 

 

6 een populatie

In de volgende opgaven gebruiken we de grootheden No en N1. Hierbij is
No = de beginhoeveelheid
N1 = de hoeveelheid na één periode.


1. Een populatie heeft een groeifactor van 1,6.
    Dan is
N1 =   


2. Een populatie stijgt met 1,5% per dag.
    Dan is de
dagelijkse groeifactor =     


3. Een populatie stijgt met 50% per dag.
    Dan is
N1 =   


4. Een populatie daalt met 50% per dag.
    Dan is
N1 =    


5. Een populatie stijgt met 2% per maand.
    Dan stijgt ze
jaarlijks met     


6. Een populatie stijgt met 2% per maand.
    Dan is de
jaarlijkse groeifactor     


7. Een populatie stijgt met 2% per maand.
    Dan is de
dagelijkse groeifactor     


naar startpagina
logaritmen
exponentiële groei

1 welke groei?
%groei en groeifactor
oef 2
oef 3
oef 4
oef 5
6 een populatie¨

exponentiele functies