oef: exponentiële vergelijkingen wiskunde-interactief.be

Los telkens de logaritmische vergelijking op.
Je kan kiezen voor een vergelijking met of zonder gebruik van logaritmen.


Klik op 'Nieuwe oefening' voor een nieuwe opgave.
Je kan het resultaat van je berekeningen controleren door te klikken op 'Toon oplossing'
Opmerking: de getoonde oplossingen zijn uiteraard afgeronde waarden.
Invullen van de oplossing in de opgave geeft een beperkte afrondingsfout.


1 los op zonder logaritmen

 

 

2 los op met logaritmen

 

 

 

 

naar startpagina
logaritmen
exponentiële vgln
exponentiële groei

zonder logaritmen
met logaritmen

oefeningen logaritmen
oef. exponentiële groei