oefeningen: gelijkvormige driehoeken wiskunde-interactief.be

1 Maak een gelijkvormige driehoek

2 Gelijkvormigheidskenmerken
Kan je, enkel op basis van de vermelde gegevens, besluiten dat de twee driehoeken gelijkvormig zijn?
De driehoeken zijn niet op schaal getekend.
3 Gelijkvormigheidskenmerken
Volgens welk kenmerk kan je besluiten dat de twee driehoeken gelijkvormig zijn?
De driehoeken zijn niet op schaal getekend.

 

 

 

 

4 Bereken de ongekende lengte
De driehoeken ABC en ADE zijn gelijikvormig. Drie afmetingen zijn gegeven.
Bereken de gevraagde afmeting. De tekening is niet op schaal.
 

 

 

 

 

 

naar startpagina
gelijkvorm. driehoeken

maak gelijkv.drieh.
gelijkv.kenmerken
gelijkv.kenmerken(2)
afmetingen

oefeningen