differentiequotient wiskunde-interactief.be

differentiequotient van een eerstegraadsfunctie
Het differentiequotient tussen twee punten van de grafiek van een functie is de verhouding van
de toename van de y-coordinaat tot de toename van de x-coordinaat
.

 

Voor een eerstegraadsfunctie f(x) = a. x + b is het differentiequotient gelijk aan de richtingscoefficient
van de grafiek
. Je kunt de vergelijking van f dus ook noteren met het differentiequotient tussen twee
punten op de grafiek.

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
stelsels vergelijkingen

lineair verband
f(x) = ax + b
domein en nulwaarden
nulwaarden
verloop
tekenschema
ongelijkheden
overzicht eerstegraad

oef.eerstegraadsfuncties