lineair verband wiskunde-interactief.be

 

We noemen dit een lineair verband: in het voorschrift komt enkel de eerste macht van x voor.
We maken een  functiewaardentabel en zetten deze waarden ook uit
in een assenstelsel.

We  herkennen een lineair verband als volgt:

- de
formule is van de vorm y = ax + b, met a en b  reele getallen en a ≠ 0.
- in de
tabel hoort bij een gelijke toename van de onafhankelijke veranderlijke (x) een gelijke toename     
  van de afhankelijke veranderlijke (y).
- de
grafiek is een rechte.

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap

f(x) = ax
f(x) = ax + b
domein en bereik
nulwaarden
verloop
tekenschema
ongelijkheden
overzicht eerstegraad

oef.eerstegraadsfuncties